Giỏ hàng

Màn Hình Ghép LG

Viền ghép: 0.88mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 0.88mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 0.88mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 0.88mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 450 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 450 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Màn Hình Ghép Samsung - Philips

 

Viền ghép: 0.88 mm

Độ sáng: 700 cd/m2

Liên hệ
 

Viền ghép: 1.8 mm

Độ sáng: 500 cd/m2

Liên hệ
 

Viền ghép: 3.5 mm

Độ sáng: 500 cd/m2

Liên hệ
 

Viền ghép: 3.5 mm

Độ sáng: 500 cd/m2

Liên hệ
 

Viền ghép: 3.5 mm

Độ sáng: 500 cd/m2

Liên hệ
 

Viền ghép: 3.5 mm

Độ sáng: 500 cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 1.7mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 1.7mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 1.7mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 1.7mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Màn Hình Ghép ARIRANG - AOC

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 450 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 450 cd/m2.

Liên hệ

Màn Hình Ghép NEC

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 5.5mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 500 cd/m2.

Liên hệ

Màn Hình Ghép PANASONIC

Viền ghép: 0.88mm

Độ sáng: 700 cd/m2 / 500cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 50cd/m / 450 cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 500 cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 700 cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 700 cd/m2

Liên hệ

Màn Hình Ghép HIKVISION

Viền ghép: 0.88mm

Độ sáng: 500 cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 700 cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 500 cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 500 cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 500 cd/m2

Liên hệ

Màn Hình LED Indoor LG

Model: LSAB009
Pixel Pitch: 0.9 mm

Liên hệ

Model: LSAB012
Pixel Pitch: 1.25 mm

Liên hệ

Model: LAEB015
Pixel Pitch: 1.5 mm

Liên hệ

Model: LAA015F
Pixel Pitch: 1.5 mm

Liên hệ

Model: LAT140
Pitch : 14mm

Liên hệ

Model: LAT240
Pitch : 24mm

Liên hệ

Model: LSAA009
Pixel Pitch: 0.93 mm

Liên hệ

Model: LSAA012
Pixel Pitch: 1.25 mm

Liên hệ

Model: LSAA015
Pixel Pitch: 1.56 mm

Liên hệ

Model: LAD033F
Pixel Pitch: 3.3 mm

Liên hệ

Model: LAP010BL2
Pixel Pitch: 1.0mm

Liên hệ

Model: LAP015BL2
Pixel Pitch: 1.50mm

Liên hệ

Model: LAA015FL7B1
Pixel Pitch: 1.5mm

Liên hệ

Model: LAS012DB2-F
Pixel Pitch: 1.26mm

Liên hệ

Model: LAS014DB2-F
Pixel Pitch: 1.45mm

Liên hệ

Màn Hình LED Outdoor LG

Model: GSCC066
Pixel pitch: 6.66 mm

Liên hệ

Model: GSCC080
Pixel pitch: 8.00 mm

Liên hệ

Model: GSCC160
Pixel pitch: 16.00 mm

Liên hệ

Model: LBE046DD4
Pixel Pitch: 4,63mm

Liên hệ

Model: LBS060DA1D
Pixel Pitch: 6.0mm

Liên hệ

Model: LBS080DA1D
Pixel Pitch: 8.0mm

Liên hệ

Model: LBS100DA1D
Pixel Pitch: 10.67mm

Liên hệ

Model: LBS120DA1D
Pixel Pitch: 12.0mm

Liên hệ

Model: LBS160DA1D
Pixel Pitch: 16.0mm

Liên hệ

Model: LBS200VA1D
Pixel Pitch: 20.0mm

Liên hệ

Cáp Kết Nối Quang Lusem Hàn Quốc

Mã Sản Xuất: LHM-PP05
Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Mã Sản Xuất: LHM-PP15
Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Mã Sản Xuất: LHM-PP30
Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Mã Sản Xuất: LHM-PP50
Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Mã Sản Xuất: LHM-PP80
Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Mã Sản Xuất: LHM-PP100
Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Model: LDP-NP05 / LDP-NP15
Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Model: LDP-NP30 / LDP-NP50
Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Model: LDP-NP80
Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Model: LDP-NP100
Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Cáp Kết Nối Quang ChiBi Trung Quốc

Model: GQ-19-001.
Xuất xứ: China.

Liên hệ

Model: GQ-19-001.
Xuất xứ: China.

Liên hệ

Model: GQ-19-001.
Xuất xứ: China.

Liên hệ

Model: GQ-19-001.
Xuất xứ: China.

Liên hệ

Model GQ-19-401.
Xuất xứ: China.

Liên hệ

Model GQ-19-101.
Xuất xứ: China.

Liên hệ

Bộ Điều khiển VideoWall Controller Extron - Seada - Christie - RGB - Orion - X-View

Khung Giá Treo Màn Hình Ghép

Model: BT8310
Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Model: BT8301
Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Model: BT7593
Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Model: BT7592
Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Model: BT8371

Xuất Xứ: Việt Nam

Liên hệ

Model: MV70

Xuất Xứ

Liên hệ

Model: No-Touch AV01

Xuất Xứ:

Liên hệ

Model: FLOOR STAND KIT 1

Xuất Xứ: Việt Nam

Liên hệ

Model: BT8562

Xuất Xứ: Việt Nam

Liên hệ

Model: BT8505

Xuất Xứ: Việt Nam

Liên hệ

Model: BT8503

Xuất Xứ: Việt Nam

Liên hệ

Model: BT7504

Xuất Xứ:

Liên hệ

Model: BTF844

Xuất Xứ:

Liên hệ

Model: PFW 6870

Xuất Xứ:

Liên hệ

Model: 545 Extra THIN

Xuất Xứ:

Liên hệ

Video Giới Thiệu Sản Phẩm

CTY HCOM ĐƯỢC LG VIỆT NAM ỦY QUYỀN PHÂN PHỐI: LG DIGITAL SIGNAGE; LG OLED SIGNAGE; LG LED SIGNAGE

MỘT SỐ DỰ ÁN MÀN HÌNH LED VÀ LCD TẠI HÀN QUỐC

VIDEOWALL CONTROLLER DATAPATH FX4 THAO TÁC DỄ DÀNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG MÀN HÌNH GHÉP WALL CONTROLL CỦA DATAPATH

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÀN HÌNH GHÉP VỚI GIÁ TREO BTECH

MỘT SỐ DỰ ÁN MÀN HÌNH LED VÀ LCD TẠI KOREA

MỘT SỐ DỰ ÁN MÀN HÌNH LED VÀ LCD TẠI KOREA

MỘT SỐ DỰ ÁN MÀN HÌNH LED VÀ LCD TẠI KOREA

Tin tức và sự kiện