Giỏ hàng

Thông báo về việc công ty HT-TECH không phải là nhà phân phối của Datapath, Datapath thông báo để khách hàng biết và sử dụng sản phẩm Datapath qua kênh phân phối chính thức của hãng

HT-Tech tại Việt Nam không phải là nhà phân phối được chỉ định, cũng không phải là đối tác kinh doanh của Datapath

Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật và Thương Mại Đầu Tư HT (HT-Tech) không được phép kinh doanh sản phẩm của Datapath dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ khi có sự đồng ý rõ ràng từ Datapath hoặc nhà phân phối được chỉ định của Datapath thì mới được ủy quyền để bán sản phẩm của Datapath.

Chính Sách của Datapath

– Đối với các khách hàng mua sảng phẩm của Datapath từ các nhà phân phối được ủy quyền của Datapath sẽ được đảm bảo về các tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp phần mềm cũng như lợi ích khách hàng theo tiêu chuẩn chất lượng và được thực hiện bởi các nhà phân phối được ủy quyền đó.

– Đối với mọi hình thức mua, bán hoặc bán lại các sản phẩm của Datapath mà không được ủy quyền tại Việt Nam, Datapath bảo lưu quyền không trao bảo hành sản phẩm, dịch vụ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp phần mềm. Datapath cũng có quyền không cung cấp tài liệu hỗ trợ cho các dự án đương nhiệm, thông tin kỹ thuật, giấy tờ CQ hoặc bằng chứng tài liệu về tính hợp lệ của các sản phẩm được mua từ các nhà phân phối không được ủy quyền.

HT-Tech tại Việt Nam không phải là nhà phân phối được chỉ định, cũng không phải là đối tác kinh doanh của Datapath

Danh mục tin tức

Từ khóa