Giỏ hàng

MÀN HÌNH GHÉP VIDEOWALL PANASONIC

Viền ghép: 0.88mm

Độ sáng: 700 cd/m2 / 500cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 50cd/m / 450 cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 500 cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 700 cd/m2

Liên hệ

Viền ghép: 1.8mm

Độ sáng: 700 cd/m2

Liên hệ