Giỏ hàng

MÀN HÌNH LED DIOS

Model: LSAB009
Pixel Pitch: 0.9 mm

Liên hệ

Model: LSAB012
Pixel Pitch: 1.25 mm

Liên hệ

Model: LAEB015
Pixel Pitch: 1.5 mm

Liên hệ

Model: LAA015F
Pixel Pitch: 1.5 mm

Liên hệ

Model: LAT140
Pitch : 14mm

Liên hệ

Model: LAT240
Pitch : 24mm

Liên hệ

Model: LSAA009
Pixel Pitch: 0.93 mm

Liên hệ

Model: LSAA012
Pixel Pitch: 1.25 mm

Liên hệ

Model: LSAA015
Pixel Pitch: 1.56 mm

Liên hệ

Model: LAD033F
Pixel Pitch: 3.3 mm

Liên hệ

Model: LAP010BL2
Pixel Pitch: 1.0mm

Liên hệ

Model: LAP015BL2
Pixel Pitch: 1.50mm

Liên hệ